Faculty
 
 
Your Position:homepage  Faculty
Faculty
Yuxiang (Chris) Zhao, PhD, Professor 2019-06-19
Peng (Alex) Wu, PhD, Professor, Vice Dean 2019-06-19
Xiuli Wang, PhD, Professor 2019-06-18
Chengzhi Zhang, PhD, Professor 2019-06-18
Yuefen Wang, PhD, Professor 2019-06-18
Zhe Zhang, PhD, Associate Professor 2019-06-17
Yudong Wang, PhD, Professor 2019-06-17
Li Li, PhD, Professor 2019-06-17
Houqiang(Francis) Yu, PhD, Associate Professor 2019-06-17
Guanghua Xu, PhD, Professor 2019-06-17
Yonghua Cen, PhD, Associate Professor 2019-06-16
Xiaoling Song, PhD, Assistant Professor 2019-06-16
Jingyuan Shen, PhD, Associate Professor 2019-06-16
Ming Liu, PhD, Associate Professor 2019-06-16